กระแสคือ เป็นเรื่องที่คนกล่าวถึงกันมาก ลามไปอย่างรวดเร็วและมีคนสนใจ  ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกจะต้องฟังกระแสเรื่องนั้นก็จะกลายเป็น กระแสแรงระดับโลกไปเลย ที่จะพูดถึงตอนนี้ก็คือ กระแสโลกร้อน สื่อทุกสื่อเล่นเรื่องนี้ ออกมาในแบบที่สื่อให้ทุกคนเริ่มตระหนักและเห็นผลพวงของการกระทำของชาวโลก ฉะนั้น เราซึ่งอยู่ในฐานะคนที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำอย่างไรมาช่วยกันรักษ์โลก 

บ้านเราเดี๋ยวนี้  หลายหน่วยงานห้างร้าน ก็ขอความร่วมมือ  จากสิ่งที่ใกล้ตัวผู้เขียนที่สุด  ไม่ว่า จะเป็นร้าน B2S (ขายหนังสือและวัสดุสำนักงานในเครือเซ็นทรัล)  ถ้าซื้ออะไรเล็กๆ น้อยๆ  น้องคนคิดเงินก็จะบอกว่า ไม่เอาถุงนะคะช่วยลดกระแสโลกร้อน,  ร้าน 7-Eleven มีป้ายบอกว่า  ให้แจ้งพนักงานถ้าไม่ต้องการถุงและธนาคารกรุงไทยเวลากด เอทีเอ็ม เครื่องจะสอบถามว่า ต้องการใบบันทึกรายการหรือไม่ ไม่รวมไปถึงห้างร้านสำนักงานอีกหลายแห่งก็ลดขนาดของ slip ใบเสร็จรับเงินให้มีขนาดลดลง นี่คือตัวอย่าง

กระแสโลกร้อน ก็คงไม่ใช้มาฮิตใช้ถุงผ้า โดยเมื่อใส่ของก็ยังใช้ถุงพลาสติกอยู่ดี อันนี้ไม่ช่วยแล้วยังให้ต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก