กระแสคือ เป็นเรื่องที่คนกล่าวถึงกันมาก ลามไปอย่างรวดเร็วและมีคนสนใจ  ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกจะต้องฟังกระแสเรื่องนั้นก็จะกลายเป็น กระแสแรงระดับโลกไปเลย ที่จะพูดถึงตอนนี้ก็คือ กระแสโลกร้อน สื่อทุกสื่อเล่นเรื่องนี้ ออกมาในแบบที่สื่อให้ทุกคนเริ่มตระหนักและเห็นผลพวงของการกระทำของชาวโลก ฉะนั้น เราซึ่งอยู่ในฐานะคนที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำอย่างไรมาช่วยกันรักษ์โลก 

บ้านเราเดี๋ยวนี้  หลายหน่วยงานห้างร้าน ก็ขอความร่วมมือ  จากสิ่งที่ใกล้ตัวผู้เขียนที่สุด  ไม่ว่า จะเป็นร้าน B2S (ขายหนังสือและวัสดุสำนักงานในเครือเซ็นทรัล)  ถ้าซื้ออะไรเล็กๆ น้อยๆ  น้องคนคิดเงินก็จะบอกว่า ไม่เอาถุงนะคะช่วยลดกระแสโลกร้อน,  ร้าน 7-Eleven มีป้ายบอกว่า  ให้แจ้งพนักงานถ้าไม่ต้องการถุงและธนาคารกรุงไทยเวลากด เอทีเอ็ม เครื่องจะสอบถามว่า ต้องการใบบันทึกรายการหรือไม่ ไม่รวมไปถึงห้างร้านสำนักงานอีกหลายแห่งก็ลดขนาดของ slip ใบเสร็จรับเงินให้มีขนาดลดลง นี่คือตัวอย่าง

กระแสโลกร้อน ก็คงไม่ใช้มาฮิตใช้ถุงผ้า โดยเมื่อใส่ของก็ยังใช้ถุงพลาสติกอยู่ดี อันนี้ไม่ช่วยแล้วยังให้ต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก เผลอๆ ถุงผ้าก็ไม่ได้แจกฟรี ต้องซื้อมาในราคาแพงอีก

ทีนี้เรา อาชีพเลขานุการ หล่ะ จะช่วยอะไรกับเขาได้บ้าง โดยเฉพาะเริ่มที่สำนักงานก่อน มีอะไรบ้างมาดูกัน

Photobucket
 

เอกสาร

bottom กระดาษ  เลขานุการจะต้องเกี่ยวข้องกับกระดาษที่จะใช้พิมพ์เอกสาร ทุกวันนี้ เลขานุการส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้สมุดร่างกันแล้ว นี่ก็ประหยัดได้หนึ่ง  การร่างก็ร่างกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย  ทีนี้ต้องตรวจทานให้ละเอียดรอบคอบ สั่งพิมพ์ครั้งเดียวใช้งานได้เลย  ไม่ต้องพิมพ์ออกมาดูก่อนแล้วก็พิมพ์ฉบับจริงอีกครั้ง double standard และสิ้นเปลืองด้วย

 

 Photobucket


bottom นี่ก็กระดาษอีกเหมือนกัน  การใช้กระดาษ reuse  กลับด้านที่ไม่ได้พิมพ์ใช้งานอีกครั้ง  ตอนนี้มีกระดาษ reuse ขายในท้องตลาดเป็นรีม เช่นเดียวกับกระดาษที่ดีทั้งสองด้าน สิ่งเหล่านี้ควรปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมของสำนักงานที่จะหันมารณรงค์ใช้กระดาษแบบนี้

bottom กระดาษเมื่อใช้ทั้งสองด้าน ก็บริจาคให้กับหน่วยงานที่จะนำกระดาษเหล่านี้ไปใช้ทำกระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์ที่ใช้สำหรับคนตาบอด เห็นหรือไม่ว่า  นอกจากจะได้ช่วยสังคมแล้วยังช่วยลดการใช้กระดาษได้อีกทางหนึ่ง

bottom การส่งเอกสาร ที่อยู่ในสังกัดเดียวกัน การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ลดกระดาษและค่าใช้จ่ายในการส่งได้อีกแรงหนึ่ง

bottom เอกสารที่แจ้งเรื่อง  หากอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์อีก ซึ่งก็สามารถจัดเก็บเรื่องไว้เป็นโฟลเดอร์ เมื่อต้องการภายหลังค้นหาก็ทำได้ง่าย ไม่สิ้นเปลืองต้องซื้อแฟ้ม ตู้เก็บเอกสารให้เปลืองเนื้อที่สำนักงานด้วย

 

 

เครื่องใช้สำนักงาน

bottom ลดการใช้โทรศัพท์  หาวิธีการติดต่ออื่น   มาแทนเช่น ระบบส่งข้อความทางออน์ไลน์หรืออีเมล หากจำเป็นต้องใช้ก็ต้องสรุปข้อมูลที่จะติดต่อให้รวบรัดและกระชับได้ใจความมากที่สุด หรือหาโปรโมชั่นของบริษัทฯ ต่าง ที่นำออกมาใช้กันอย่