กระแสคือ เป็นเรื่องที่คนกล่าวถึงกันมาก ลามไปอย่างรวดเร็วและมีคนสนใจ  ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกจะต้องฟังกระแสเรื่องนั้นก็จะกลายเป็น กระแสแรงระดับโลกไปเลย ที่จะพูดถึงตอนนี้ก็คือ กระแสโลกร้อน สื่อทุกสื่อเล่นเรื่องนี้ ออกมาในแบบที่สื่อให้ทุกคนเริ่มตระหนักและเห็นผลพวงของการกระทำของชาวโลก ฉะนั้น เราซึ่งอยู่ในฐานะคนที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำอย่างไรมาช่วยกันรักษ์โลก 

บ้านเราเดี๋ยวนี้  หลายหน่วยงานห้างร้าน ก็ขอความร่วมมือ  จากสิ่งที่ใกล้ตัวผู้เขียนที่สุด  ไม่ว่า จะเป็นร้าน B2S (ขายหนังสือและวัสดุสำนักงานในเครือเซ็นทรัล)  ถ้าซื้ออะไรเล็กๆ น้อยๆ  น้องคนคิดเงินก็จะบอกว่า ไม่เอาถุงนะคะช่วยลดกระแสโลกร้อน,  ร้าน 7-Eleven มีป้ายบอกว่า  ให้แจ้งพนักงานถ้าไม่ต้องการถุงและธนาคารกรุงไทยเวลากด เอทีเอ็ม เครื่องจะสอบถามว่า ต้องการใบบันทึกรายการหรือไม่ ไม่รวมไปถึงห้างร้านสำนักงานอีกหลายแห่งก็ลดขนาดของ slip ใบเสร็จรับเงินให้มีขนาดลดลง นี่คือตัวอย่าง

กระแสโลกร้อน ก็คงไม่ใช้มาฮิตใช้ถุงผ้า โดยเมื่อใส่ของก็ยังใช้ถุงพลาสติกอยู่ดี อันนี้ไม่ช่วยแล้วยังให้ต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก เผลอๆ ถุงผ้าก็ไม่ได้แจกฟรี ต้องซื้อมาในราคาแพงอีก

ทีนี้เรา อาชีพเลขานุการ หล่ะ จะช่วยอะไรกับเขาได้บ้าง โดยเฉพาะเริ่มที่สำนักงานก่อน มีอะไรบ้างมาดูกัน

Photobucket
 

เอกสาร

bottom กระดาษ  เลขานุการจะต้องเกี่ยวข้องกับกระดาษที่จะใช้พิมพ์เอกสาร ทุกวันนี้ เลขานุการส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้สมุดร่างกันแล้ว นี่ก็ประหยัดได้หนึ่ง  การร่างก็ร่างกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย  ทีนี้ต้องตรวจทานให้ละเอียดรอบคอบ สั่งพิมพ์ครั้งเดียวใช้งานได้เลย  ไม่ต้องพิมพ์ออกมาดูก่อนแล้วก็พิมพ์ฉบับจริงอีกครั้ง double standard และสิ้นเปลืองด้วย

 

 Photobucket


bottom นี่ก็กระดาษอีกเหมือนกัน  การใช้กระดาษ reuse  กลับด้านที่ไม่ได้พิมพ์ใช้งานอีกครั้ง  ตอนนี้มีกระดาษ reuse ขายในท้องตลาดเป็นรีม เช่นเดียวกับกระดาษที่ดีทั้งสองด้าน สิ่งเหล่านี้ควรปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมของสำนักงานที่จะหันมารณรงค์ใช้กระดาษแบบนี้

bottom กระดาษเมื่อใช้ทั้งสองด้าน ก็บริจาคให้กับหน่วยงานที่จะนำกระดาษเหล่านี้ไปใช้ทำกระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์ที่ใช้สำหรับคนตาบอด เห็นหรือไม่ว่า  นอกจากจะได้ช่วยสังคมแล้วยังช่วยลดการใช้กระดาษได้อีกทางหนึ่ง

bottom การส่งเอกสาร ที่อยู่ในสังกัดเดียวกัน การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ลดกระดาษและค่าใช้จ่ายในการส่งได้อีกแรงหนึ่ง

bottom เอกสารที่แจ้งเรื่อง  หากอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์อีก ซึ่งก็สามารถจัดเก็บเรื่องไว้เป็นโฟลเดอร์ เมื่อต้องการภายหลังค้นหาก็ทำได้ง่าย ไม่สิ้นเปลืองต้องซื้อแฟ้ม ตู้เก็บเอกสารให้เปลืองเนื้อที่สำนักงานด้วย

 

 

เครื่องใช้สำนักงาน

bottom ลดการใช้โทรศัพท์  หาวิธีการติดต่ออื่น   มาแทนเช่น ระบบส่งข้อความทางออน์ไลน์หรืออีเมล หากจำเป็นต้องใช้ก็ต้องสรุปข้อมูลที่จะติดต่อให้รวบรัดและกระชับได้ใจความมากที่สุด หรือหาโปรโมชั่นของบริษัทฯ ต่าง ที่นำออกมาใช้กันอย่างต่อเนื่อง  สิ่งที่ผู้เขียนได้ข้อสังเกตบางอย่างคือหลังจากที่มีการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลายกลายเป็นปัจจัยหนึ่งของคนทำงาน  กฎระเบียบที่กำหนดในการใช้โทรศัพท์ตามหน่วยงานต่างๆ ก็ดูเหมือนจะค่อยๆ เลือนหายไปเช่นกัน เพราะคนทำงานติดต่อกันสะดวกขึ้น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อก็ราคาไม่แพงเหมือนก่อนหน้านี้

bottom ลดการใช้โทรสาร  การส่งข้อความแบบนี้มีค่าใช้จ่ายทั้งค่าโทรศัพท์ ค่าหมึกโทรสารและกระดาษ  การฝึกให้เลขานุการสแกนข้อความและทำเป็นเอกสารนามสกุล pdf ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จะลดค่าใช้จ่ายลงได้

 

  

วัสดุสำนักงาน  
ในการเลือกใช้วัสดุสำนักงานบางอย่างสามารถทดแทนกันได้ เช่น

bottom คลิบหนีบกระดาษ มื่อเสร็จสิ้นการใช้ต้องการเก็บ ก็ควรดึงคลิบหนีบกระดาษออกแล้วให้ที่เย็บกระดาษหากจำนวนเอกสารมากก็ใช้เครื่องเย็บกระดาษช่วย  แล้วนำคลิบหนีบกระดาษมาใช้ใหม่ได้ 
 

 Photobucketbottom ลวดเสียบกระดาษเป็นวัสดุสำนักงานอีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นตกเรี่ยราดแล้วไม่เก็บ ปล่อยให้พนักงานทำความสะอาดกวาดทิ้งลงถังขยะไป  ก็ต้องช่วยกันทั้งเลขานุการและพนักงานฯ ว่าต้องช่วยกันเก็บเพราะลวดเสียบกระดาษนั้นยังใช้ประโยชน์ได้ อีกเรื่องที่เห็นคือ  การใช้ลวดเสียบกระดาษเก็บเอกสารไว้ในแฟ้มที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว ควรใช้ที่เย็บกระดาษแทน เพราะลวดเสียบกระดาษมีโอกาสหลุดร่วงง่ายกว่าการเย็บกระดาษ 

 Photobucket

 

bottom ดินสอ เป็นวัสดุสำนักงานอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ พบว่า มีดินสอจำนวนมากที่สั้นแล้วคนก็ทิ้ง การใช้กบเหลาดินสอ บางครั้งก็กินเนื้อดินสอมากเกินไปทำให้เสียไส้ดินสอจำนวนมาก การเหลาดินสอก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งชวนให้คิด

bottom กาว  ใช้กาวน้ำไม่ทันแล้วกาวแห้งเสียก่อน ต้องนั่งคิดว่า งานนั้นนาน  ครั้งใช้ทีก็ควรเลือกชนิดกาวที่อยู่ได้นาน ราคาอาจจะแพงขึ้นแต่ระยะเวลาคุ้มค่า  ดีกว่าซื้อมาถูกแล้วก็เสียของ

bottom ซองจดหมาย  การจ่าหน้าซองในส่วนของสำนักงานที่ไม่มีหัวจดหมาย เช่น ของหน่วยงานราชการที่ต้องใช้ซองตราครุฑ ถ้าใช้ตรายางประทับส่วนของหน่วยงานที่ออกหนังสือ  จะประหยัดกว่าการจ้างพิมพ์ชื่อหน่วยงานหรือการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้หมึกและไฟฟ้า

bottom วัสดุสำนักงานบางอย่างที่ชำรุด ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งจะทำให้การใช้สิ้นเปลืองมากขึ้น ง่ายๆ  เช่น ที่เย็บกระดาษ คงจะไม่ปฏิเสธกันว่า  ทั้งที่จำนวนเอกสารก็ไม่มากมายนัก แต่ที่เย็บกระดาษจะทำให้ลวดคดงอ เย็บไม่เข้าเนื้อกระดาษต้องเย็บใหม่ อีกหลายครั้ง   ที่เหลาดินสอที่ไม่คม ทำให้ไส้ดินสอหัก แล้วก็ต้องเหลาใหม่กินเนื้อและไส้ดินสอ โดยไม่จำเป็นเสียของอีกเช่นกัน

 

สิ่งเหล่านี้คืออะไรที่ดูเล็กน้อย ที่ทุกคนปฏิบัติได้ไม่ต้องบังคับฝืนใจทำ มาเริ่มที่สำนักงานเราก่อนเพราะชีวิตคนทำงานสำนักงานหรือเลขานุการ เกือบทั้งวันเราอยู่ในที่ทำงาน ถ้าไม่เริ่มตรงนี้แล้วเป็นไปตามกระแส ไม่ใส่ใจจริงจังหรือทำต่อเนื่อง  เพิ่มการใช้ การซื้อ ก็เท่ากับ เรานี่แหละที่เป็นผู้ช่วยทำลายตัวจริงเสียงจริงนั้นเอง

Comment

Comment:

Tweet

ผมเป็น นศ. มทร.ธัญบุรี กำลังศึกษาวิชาเทคนิคเลขานุการ

และอาจารย์ได้ให้งานสัมภาษณ์เลขานุการ

อยากจะขอให้พวกพี่ๆเลขาตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นวิทยาทานให้รุ่นน้องต่อๆไปด้วยครับ

1.ชื่อบริษัท........
ที่อยู่บริษัทเบอร์........
โทรศัพท์.........
E-mail.........
2.ชื่อ-สกุล เลขานุการ...........ตำแหน่ง...........
3.วุฒิการศึกษา...............
อายุการทำงานในสายอาชีพเลขานุการ.............
4.ความรู้เกี่ยวกับเลขานุการที่สามารถนำมาใช้ได้จริงกับการทำงานมีอะไรบ้างและนำมาใช้อย่างไร
5.เทคโนโลยีที่ใช้กับงานเลขานุการมีอะไรบ้าง
6.การบริหารงานเอกสาร - การจัดเก็บเอกสาร
7.ปัญหาเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา และแนวทางแก้ไข


ส่งมาที่เมล์ผมนะคคับ lordpeony@hotmail.com

ข้อมูลนี้เมื่อได้แล้วจะนำไปอภิปรายในคลาสเพื่อเป็นข้อมูลการสอนของอาจารย์ในปีถัดไปครับ^^

ขอความกรุณาพี่ๆเลขาทุกคนด้วยนะครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าคับ

#41 By lordpeony (58.8.147.114) on 2010-01-22 11:39

ปิดไฟและปิดแอร์ทุกครั้งหลังจากที่เลิกงาน
และใช้กระดาษประหยัด ๆ โดยการใช้กระดาษรียูสค่ะ

#39 By (118.172.37.144) on 2009-11-22 18:43

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้ให้ความร้กับทุก ๆ คน
คนที่เรียนเลขา ร้สึกตัวเองมีค่ามาก จริง ๆ

#37 By หน่อย - ราชสีมา (118.174.3.49) on 2009-07-12 22:06

เห็นด้วยมาก ๆ เลยเรื่องนี้ ชอบมากค่ะ ปัจจุบันโลกร้อนขึ้นเรื่อย ๆ ต้นไม้ก็น้อยลงมันจะแย่กว่านี้ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษา ฉะนั้นเราควรใช้กระดาษให้คุ้มที่สุด แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาคือสำนักงานไร้กระดาษ ซึ่งช่วยได้เยอะเลย...

#36 By 2.7 วอศ.ชม.เลขที่ 4 จันทร์ศรี ไพรีเกษม (58.147.101.53) on 2009-06-15 10:57

งานในด้านเลขานุการจำเป็นต้องใช้กระดาษจำนวนมาก
แต่เดี๋ยวนี้มีสำนักงานไร้กระดาษเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
มันก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้เยอะเลยค่ะconfused smile confused smile

#35 By No.12 2/7 วอศ.ชม.รัตติกาล ดวงจันทร์ (58.147.101.53) on 2009-06-03 09:42

ก็ใช้กระดาษอย่างประหยัดซิคะ
แล้วช่วยลดโลกร้อนด้วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในสำนักงานด้วย
มีประโยชน์หลายอย่างมากคะ
หันมาใช้เมลในการส่งงานมากขึ้น
ก็ช่วยลดโลกร้อนได้มากขึ้นคะ

#34 By เลขที่6 2.7 วอศ.ชม. (58.147.101.53) on 2009-05-27 09:24


เจ๋งดี

ลดโลกร้อนquestion

#32 By (58.147.101.53) on 2009-05-27 09:23

ช่วยลดภาวะโลกด้วยการส่งรายงานทาง E-mail ช่วย
ประหยัดกระดาษและไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บอีกค่ะ
แค่นี้ก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้วbig smile open-mounthed smile

#31 By 23 Orapan 2/7 cmvc. (58.147.101.53) on 2009-05-27 09:18

โอ้โฮ มันช่วยได้จิงหรอเนี๊ยะ

เลขานุการนี้ช่วยได้หลายอย่างเลยเนอะ ลดโลกร้อนก็ได้ด้วย

#30 By เลขที่ 1 2.7 วอศ.ชม (58.147.101.53) on 2009-05-27 09:09

เลขานุการช่วยลดโลกร้อนได้ดีจิง

เราต้องทำให้ได้ เย้ๆๆๆ

#29 By เลขที่7 2.7 วอศชม. (58.147.101.53) on 2009-05-27 09:01

ดีจังเลยค่ะจาร จะลองนำไปใช้ดูนะค่ะ

#28 By พรพิมล (203.158.160.6) on 2008-12-16 10:39

อ่านแล้วมีความรู้และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มาก

#27 By หนูนิวอศ.สท (202.143.168.66) on 2008-08-05 16:18

#26 By (61.7.175.121) on 2008-08-05 09:18

ได้ความรู้มากเลย

#25 By sunista (61.7.175.121) on 2008-08-05 09:17

เห็นด้วยเลยค่ะว่าเราคือผู้ช่วยทำลายตัวจริง
ตอนนี้ก็พยายามคิดใหญ๋ แต่ทำเล็กๆ อยู่เหมือนกัน question

#24 By alegally on 2008-07-29 00:55

ช่วยกันลดโลกร้อนเน้อ

#23 By i-musicale on 2008-07-26 23:13

ไอเดียกระฉุดจริงๆเลยครับ

#21 By การ์ตูน (124.121.162.112) on 2008-07-26 14:56

เลิศมากค่ะ cry Hot! Hot! Hot!

#20 By General เบ๊ on 2008-07-25 19:47

สนับสนุนลดโลกร้อนฮะ
ทำอยู่เหมือนกันไม่ได้พูดอย่างเดียว
tongueฮึบ..

ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือ ไม่ยากเลยฮะ เจงๆนะ cry

#18 By on 2008-07-25 12:17

อ้อ เพิ่มเติมนิดนึงครับ
* กระดาษที่จะเอาไปทำกระดาษพิมพ์อักษรเบลล์ รู้สึกจะเป็นกระดาษที่ต้องแข็งซักหน่อยนะครับ กระดาษ A4 ธรรมดานี่ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่า
* วิธีลดโลกร้อนกับ Hi5 = งดใส่ slide มากเกินจำเป็น sad smile

#17 By ch_a_m_p on 2008-07-25 11:01

กระดาษเสียหน้านึงหาได้ทั่วไปตามเด็กมหาลัยที่ซีรอกซ์และไม่อ่านแล้ว :P

ผมก็ใช้ทดเลขอยู่ครับ น่าจะขอๆ เพื่อนมาขายได้เหมือนกันนะ หึหึ

#16 By ch_a_m_p on 2008-07-25 10:58

ที่ทำงานผมใช้กระดาษสองหน้า
จนไม่มีกระดาษให้ใช้แล้ว
เพราะไม่ยอมใช้กระดาษดีเลยsad smile
เริ่มที่ตัวเราHot! Hot! ใกล้ตัวดีจังค่ะ

#13 By (^_^)/nana on 2008-07-24 22:19

เรื่องใกล้ตัวครับ

#12 By buy psp (124.121.227.151) on 2008-07-24 21:20

เรื่องใกล้ตัว

#10 By rokjitjung on 2008-07-24 20:46

สนับสนุนครับ!!!

#9 By ChlorinE on 2008-07-24 19:16

แอบงุบงิบติดตามบล็อกคุณเลขามานานแล้วค่ะ
.
ท่าทางเจ้าของบล็อกจะเป็นเลขาที่สวยเช้งแถมเก่งอีกต่างหาก big smile
.
.
คือ.....ชื่นชม....
เพราะเวลาโดนวางตัวให้เป็นเลขาทีไร หงุดหงิดคุณเจ้านาย พาลจะปี๊ดแตกวันละสามเวลา sad smile
.
.
ให้ดราก้อนบอลค่ะ Hot! Hot!

#8 By ArchmaniaC on 2008-07-24 18:41

Hot! เห็นภาพเลยครับ วิธีการที่บางทีเรามองข้ามกันไป

#7 By manop on 2008-07-24 18:38

เจ๋งครับHot!

#6 By StillGoing on 2008-07-24 18:22

ตอนนี้กำลังทำเรื่องที่เขียนมาหมดทุกอย่างเลยล่ะ big smile

#5 By bakabo ลั๊ลล๊า~ on 2008-07-24 17:05

ประหยัดช่วยโลกมั่กๆเลย cry Hot!

#4 By A-leX on 2008-07-24 16:45

#3 By (125.24.247.84) on 2008-07-24 16:40

แล้วผม

web designer ช่วยลดโลกร้ิอนได้ยังไง Hot! Hot! Hot!
ใกล้ตัวและน่าเอาไปใช้มากๆครับ

ดูไม่เกินความสามารถด้วยล่ะ

อนึ่ง จัดไป Hot! Hot! Hot!

#1 By Zairen_Parodyme. on 2008-07-24 15:36